Systemisch Coachen

Wat houdt Systemisch Coachen precies in?

Overal in de maatschappij vormen mensen met elkaar verbanden, zoals het familie-, school-, vereniging-, of werkverband. Elk lid van zo’n verband of systeem heeft daarbinnen een eigen plek en samen vormen zij het systeem.

Tussen de leden van het systeem speelt veelal onbewust de dynamiek een belangrijke rol. Hieruit ontstaan patronen die sterk bepalend zijn voor het individuele gedrag. Met behulp van een systeemconstellatie wordt het verband doorgelicht en de dynamiek naar het bewustzijnsniveau getild.

Hierdoor krijg je helderheid met wie of wat deze patronen verband houden. Er kan ruimte ontstaan voor acceptatie en verandering.

Opstellingen

Naast de 1-op-1 gesprekken in de praktijk en de wandelsessies, organiseert Fréderique van de Poll ook opstellingen (systeemconstellaties) waarbij representanten een belangrijke rol spelen. De vraag wordt dan uitgebeeld met behulp van willekeurige deelnemers, die als plaatsvervanger fungeren.

Ook een tafelopstelling waarbij met behulp van objecten, symbolen en figuren een situatie ruimtelijk en tastbaar wordt gemaakt kan heel effectief zijn. 

Uiteindelijk draait het bij systemisch coachen over de 4 universele wetmatigheden van een systeem

  • Ordening
  • Balans in geven en nemen
  • Erbij horen
  • Erkenning

“Het systemische coachen heeft me echt gegrepen. Keer op keer ben ik positief verrast hoe behulpzaam een ruimtelijke aanpak is bij het ontrafelen van onderliggende patronen.”

“Het omarmen van mijn vrouwelijkheid. Zachter naar andere, maar ook zeker naar mijzelf.”

“Het niet weten is niet erg. Maar een een zegen om neutraal te blijven voelen zonder vooringenomenheid.”

“Schuld hoort bij het leven, bij volwassen zijn en je plek innemen.”

“Ik ben mijn ouders intens dankbaar dat zij mij het leven gegeven hebben. Ik ben mij bewust van mijn voorouders. Hoe zij stuk voor stuk ook hun deel hebben bijgedragen aan mijn leven.”